Søndagsmøte avlyste pga. koronafaren

  • 11:00

Leder: Bjørg Frøyland

Musikk: Jens m/fl

Kollekt NLM