Bedehusfesten med middag, Rannveig C. Møller

  • 13:00

Familieandakt: Rannveig C. Møller

Musikk: Jens Sætre m/band

Leker/ konkurranser

Festmiddag.

Offer til ny varmepumpe i bedehuset.

Velkommen