Søndagsmøte Rannveig C Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller (bytte med Ivar)

Leder:

Musikk: Marta Marcol

Nattverd

Søndagskole

Offer til Normisjon

Kaffe før og etter møtet