Søndagsmøte v/ Jarle Haugland

  • 11:00

Taler:  Jarle Haugland fra Tro og Media

Tema: «Kristen i et etterkristent land»

Musikk: Jens Sætre

Leder: Ivar Stensland

Søndagskole

Offer til Tro og Media

Møtekaffe