Søndagsmøte: Andreas Evensen: «Frimodig bønn»

  • 11:00

Taler: Andreas Evensen

Emne: «Frimodig bønn»

Leder: Mirjam T. Augestad

Musikk: Marta Marcol

Nattverd

 

Offer til NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband)