Søndagsmøte: Ash Turner

  • 11:00

Taler : Ash Turner

Leder: Rannveig C. Møller

Musikk: Einar Birkeland

Gave til Normisjon

Kaffe med noe til