Søndagsmøte, Eldbjørg Terkelsen

  • 11:00

Taler; Eldbjørg Terkelsen, Israelsmisjonen

 

Offer til Israelsmisjonen