Søndagsmøte; Eli-Sihn Samdal Steinskog: «Barnabas og Andreas»

  • 11:00

Taler : Eli Sihn Samdal Steinskog

Leder: Jorunn Dørdal

Musikk: Jens m/fl

Gave til Normisjon

Kaffe med noe til