Søndagsmøte Eli Sihn Samdal Steinskog

  • 11:00

Taler: Eli Sihn Samdal Steinskog

Leder: Kristin Haugsvær Holst

Musikk: Lovsangteamet

Søndagskole

Offer til Normisjon

Kaffi m/ noko til