Møte. Taler Ivar Stensland. Maks 50. Påmelding

  • 11:00

For mer informasjon om møtet se mail til medlemmer.
Ingen kirkekaffi
Kollekt til NMS