Søndagsmøte: Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen

Musikk: Einar Birkeland

Møteleder: Mirjam T Augestad)

Offer til NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Søndagskole

Kaffe m/ noe til