Søndagsmøte, Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder: Asbjørn

Musikk:?

Gave til Norges Samemisjon

Kaffe med noe til