Søndagsmøte. Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder: Kristin Ferstad
Gave til NMS
Musikk: Erik m/ band
Film for barna under talen.
Kaffe m / noe til