Søndagsmøte: Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C. Møller

«Fader vår»

Leder: Asbjørn Risa

Musikk; Marta Marcol

Søndagskole

Offer til Bedehuset sitt arbeid

Kaffi med noko til.