Søndagsmøte Kristoffer Karlsen

  • 11:00

Taler: Kristoffer Karlsen

Leder: Rannveig C Møller

Musikk: Einar Birkeland m.fl

Søndagskole

Offer til Normisjon

Kaffe m/noe til