OPPSTART Søndagsmøte, Rannveig C Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller

Musikk: Rune Ludvigsen m.fl

Leder: Asbjørn Risa

Nattverd

Søndagskole

Offer til arbeidet i bedehuset Karmel

Kaffe m/ noe til