Søndagsmøte: pastor Craig Millovick (tolkes)

  • 11:00

Taler: Craig Millovick

Leder: Asbjørn Risa
Musikk: Einar Birkeland m/ fl
Gave til Normisjon
Film/ opplegg  for barna ( Ikke søndagskole)
Kaffe m/ noe til