Søndagsmøte: Rannveig C. Møller : Urokkelig (Guds Ord)

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller:

Gud Ord: Urokkelig

Leder: Marit Sand Risa

Musikk: Karmels orchestra

Gave til NMS