Søndagsmøte: Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller

Nattverd
Søndagskole
Gave til Normisjon.

Leder: Asbjørn Risa
Musikk: Eirik Ferstad m/team

Kaffe m/ litt attåt