Søndagsmøte Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller

Leder:May Britt Theis

Musikk: Kari Risa

Nattverd

Film for barna

 

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamban

Kaffe m/noe til