Søndagsmøte, Rannveig C Møller

  • 11:00

Taler:  Rannveig C Møller

«Nattverden»

Møteleder: Hilde K Sundnes

Musikk: Jens Sætre

Nattverd

Offer til Normisjon

Bedehuskaffe