Søndagsmøte, Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler. Rune Ludvigsen

Emne: Sal 116; (Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. ……….)

Musikk: Rune

Offer til Normisjon