Søndagsmøte Trygve Birkeland

  • 11:00

Taler: Trygve Birkeland

Leder:

Musikk:

Søndagskole

Offer til Norske Misjonselskap

Kaffe før og etter møtet