Søndagsmøte v/ Kristina Ekerhovd Ottesen

  • 11:00

Taler: Kristina Ekerhovd Ottesen fra «Familiesenteret»

Musikk: Asbjørn Risa?

Leder: Asbjørn Risa

Søndagskole

Offer til «Familiesenteret»

Møtekaffe