Søndagsmøte v/ Otto Dyrkolbotn

  • 11:00

Version:1.0 StartHTML:000000219 EndHTML:000002698 StartFragment:000002522 EndFragment:000002666 StartSelection:000002522 EndSelection:000002666 SourceURL:http://karmel.no/wp-admin/post.php?post=3299&action=edit

Taler: Otto Dyrkolbotn

Leder : Rannveig C Møller

Musikk: Einar Birkeland

Film for barna

Offer til yngres i bedehuset Karmel

Kirkekaffe