Søndagsmøte v/ Øystein Rønhovde, «Når bønnesvaret uteblir»

  • 11:00

Taler: Øystein Rønhovde: «Når bønnesvaret uteblir» 

Leder: Asbjørn Risa

Musikk: Marta Marcol

Nattverd v/ Marius Theis

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Kaffe m/ noe til