Søndagsmøte felles med Sion v/ Trygve Birkeland

  • 11:00

Fellesmøte: Taler: Trygve Birkeland pastor i Sion, Blomsterdalen

Søndagskole
Gave til Normisjon
Kaffe m/ noe til