Søndagsmøte: Vegard F. Soltveit

  • 11:00

Taler:

Vegard F. Soltveit, assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen

Tema: «Troens røtter«

Leder: Marit S. Risa

Musikk: Einar Birkeland

Søndagskole

Offer til Israelsmisjonen

Kaffe med noe til.