Søndagsmøte v/Kurt Urhaug

  • 11:00

Taler Kurt Urhaug

Leder Rannveig Møller

Musikk Jens Sætre

Søndagskole

Offer til Den indre Sjømannsmisjonen

Bedehuskaffe etter møtet