STORSAMLING

  • 11:00

Program for alle aldrar

Andakt ved Kristin Haugsvær-Holst og Ola Kåre Risa i samspill

Mye sang med flott orkester

Konkurranser

Misjonsoffer til bedehusets arbeid

Enkel lunsj i etterkant av storsamlinga.

Velkommen