Storsamling

  • 11:00


Taler Rannveig Møller
Kollekt Det norske misjonsselskap, NMS