Storsamling /oppstart

  • 11:00

Rannveig C. Møller taler om «Flytende tro».
Servering av hotdogs.