Utleid

Bedehuset er utleid hele dagen pluss fredag kveld