Vi synger julen inn

  • 17:00

Vi samles for å synge mange av våre kjære julesanger ledet av

Lovsangsteamet

Gospelkoret vil trolig også bidra

Juleoffer til…..