Yngstes

  • 17:30

Yngstes, fra 7-12 år hver onsdag. Inngår i
Karmelklubben annenhver onsdag.
Karmelklubben, = Barnetime + Yngstes.

Andakt og ulike aktiviteter for hver gang