• 11:00

Her blir det et vanlig møte hvor vi kommer til å synge både lovsang og julesang. Vi håper at du blir med å feire gudstjeneste sammen med oss. For barna, vil det bli vist en julefilm. Påmelding til Ivar Stensland

  • 15:00

Tale av Rannveig C. Møller Påmelding til rannveig.moller@karmel.no Gaven på julaften går til Life Theological Seminary i Orissa i nord-øst India, som tilbyr utdannelse for kristne pastorer og ledere. Flesteparten av disse kommer fra de kasteløse og de laveste kastene og har ikke råd til å studere. Så skolen gir bøker, losji og kost og…

  • 14:00

Taler Rannveig C. Møller Sang Lisbeth Opdahl Sandvik Informasjon om Okhaldhunga sykehus ved Jorunn Dørdal Gave til Okhaldhunga sykehus kan gis på Vipps: 59602 eller konto: 3411.30.65992 Merkes Okhaldhunga Video med sang og tale finner du på vår Facebook side

  • 15:00

Vi samles om julens budskap i sang og andakt for store og små Rannveig C Møller «juleoverraskelse» Drama Julesang Musikk: Sammensatt orkester Offer til «Nytt håp« barnehjem for gatebarn i Bolivia

  • 17:00

Vi samles for å synge mange av våre kjære julesanger ledet av Lovsangsteamet Gospelkoret vil trolig også bidra Juleoffer til…..

  • 17:00

Vi samles om julens budskap i sang og ord, og synger mange av våre kjære gamle og nyere julesanger. Musikk: Karmel Orchestra Offer til Åpne Dører.

  • 18:00

Møtet blir sendt direkte fra kl. 18.00 via denne linken: https://youtu.be/G3Qed3Nqm20 Møtet er et samarbeid mellom Bedehuset Karmel og Menigheten Sion. Er Gud blant dine nærkontakter eller synes du det er tryggest å holde Ham på avstand? Jule-evangeliet forteller at Gud har kommet nær. Hør hvordan denne nærheten har to sider og hvordan Gud vil…