• 17:30

Karmelklubben er en klubb for alle barn i alderen 3-13 år. kl 17:30- 19:00 Vi starter med felles andakt, sang og kanskje en lek. Så blir gruppen delt i to.  3 år -1. klasse er i barnehagen der de har en liten samling og en aktivitet ( lager noe fint som de får med seg…

  • 11:00

Bjørn Lauritzen taler om «Troens røtter«. Han er med i landsstyret for Den norske Israelsmisjonen. Kollekt: Den norske Israelsmisjonen.

  • 11:00

Taler: Asbjørn Risa Emne: Barn av Guds rike Møteleder: Kristin Haugsvær Holst Musikk  Einar Birkeland Nattverd Søndagskole Bedehuskaffe

  • 11:00

Taler: Alf Kristian Tellefsen fra Samemisjonen (klikk på navnet for meir info) leder:Terje Viken Musikk: Marta Marcol Offer til  Den norske Samemisjon Søndagskole Bedehuskaffe

  • 19:30

Samling hver 4 uke for unge fra ca 18 år, på lemmen. Starter med kaffi m/tilbehør kl 19.00 og videre program fra 19.30

  • 17:30

Karmelklubben 17:30 Karmelklubben er en klubb for alle barn i alderen 3-13 år. Vi samles i Bedehuset Karmel annenhver onsdag kl 1730-1900. Vi starter med felles andakt, sang og kanskje en lek. Så blir gruppen delt i to.  3 år -1. klasse er i barnehagen der de har en liten samling og en aktivitet (…