• 19:30

Retro er samling av unge i alderen ca 18-30 år ned samling en torsdag i måneden. Starter med kaffe og tilbehør fra kl 19.00 og program fra ca kl 19.30

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel. Tale og sang Bente og Mathias Lie Leder: Birger Myklestad Piano: Kari Orlaug Risa Offer Samemisjonen Søndagsskole. Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel. Taler denne dagen er Per Torgeir Nilsen: Ef. kap 4 del II Søndagskole med to alderstrinn fra ca 11:30 Leder: Jon Sigve Sundnes Musikk: Lovsangteamet Offer  NSM Norges Samemisjon Bedehuskaffe etter møtet

  • 11:00

Tale av Trygve Birkeland

  • 17:30

Yngstes er ein del av karmelklubben annenhver onsdag men er egen klubb de øvrige onsdager. Aldersgruppe 2-7. klasse. kl 17:30- 19:00 Vi er på loftet (Lemmen) og starter med andakt, sang og kanskje en lek og andre aktiviteter ( bingo, lynutlodning, 50 leken osv).

  • 11:00

  Rune Ludvigsen taler. Han vil tale om to dimensjoner av Guds kjærlighet ut i fra Ef. 1,5 og Jer. 31,3. Kollekt Normisjon

  • 11:00

Emne: Byggevett i Nehemja «Karmel orchestra» Dåp Program for store og små  Offer til NMS (Det Norske Misjonsselskap) Lunsj etter møtet