• 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel. Taler denne dagen er Eli Sihn Samdal Vik: Ef. kap 6 del II Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30 Leder: Ivar Stensland Musikk: Marta Marcol Barnekoret synger Offer. NMS (Norske misjonsselskap) Bedehuskaffe etter møtet

  • 11:00

Tale av Stig Magne Heitmann Er det noen som kan lære oss hvor sentralt det kristne håpet er, så er det den forfulgte kirke. Kollekt Åpne dører

  • 11:00

Taler: Tarjei Gilje: Bønn for Guds rike Leder: Mirjam T Augestad Musikk: Lovsangteamet Offer : NMS (Det norske misjonselskap) Søndagskole

  • 20:00

Bibel og bønn Uformell samling. Vi samles på «lemmen» til samtale om en eller flere bibeltekster og ber sammen.