• 11:00

Taler: Rune Ludvigsen Musikk: Rune Ludvigsen Leder: Mirjam T. Augestad Søndagskole Offer til Åpne dører

  • 19:00

Samling hver 4 uke for unge fra ca 18 år, på lemmen. Starter med kaffi m/tilbehør kl 19.00 og videre program fra 19.30

  • 20:00

Bibel og bønn Uformell samling. Vi samles på «lemmen» til samtale om en eller flere bibeltekster og ber sammen.

  • 11:00

Taler: Vegard F. Soltveit, assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen Tema: «Troens røtter« Leder: Marit S. Risa Musikk: Einar Birkeland Søndagskole Offer til Israelsmisjonen Kaffe med noe til.